Sedmý syn

Sedm hříchů pozemských,
sedm andělů nebeských.
Padlý vítěz vstává, úpis krví podepsal
touha žít v něm bouří dál.

Sedm synů zrozených,
sedm svící bezbranných.
Plamen hříchů sálá, vánek svíci zhasíná,
první z tvých synů umírá.

Vidíš své stopy za sebou,
jen krev a slzy za tebou.
Plivni do tváře smrti, právě náruč otvírá
třetí z tvých synů umírá.

Ďábel a sedmý syn, ďábel a sedmý syn,
tvůj svatý hřích, v očích pláč a na rtech smích.
Ďábel a sedmý syn, ďábel a sedmý syn,
Mefista proklínáš, odříkáváš otčenáš.

Sedm koní znavených,
sedm knih nedopsaných.
Osud rukou pátrá, jednu z knih teď zavírá,
pátý z tvých synů umírá.

Vidíš své stopy za sebou,
jen krev a slzy za tebou.
Plivni do tváře smrti, právě náruč otvírá
šestý z tvých synů umírá.

Vstupte