Třináctá komnata

V touze po poznání vidíme krásu,
tajemství skryté v hojnosti času,
v zástupu vítězů hledáme spásu…

Projít chodbou do komnat, na chvíli či napořád,
jednou nebo tisíckrát…

Staví, hráze staví kolem nás,
dvanáct komnat zamčených, v každé ses bál.
Staví, hráze staví kolem nás,
třináctou komnatou stačí projít dál…

V zámku je klíč už tolik dní,
odemknout stačí, však otázka zní,
zda dovnitř vejít, zda je poslední…?

Projít chodbou do komnat, na chvíli či napořád,
jednou nebo tisíckrát…

Staví, hráze staví kolem nás,
dvanáct komnat zamčených, v každé ses bál.
Staví, hráze staví kolem nás,
třináctou komnatou stačí projít dál…

Vyprahlé tváře smutek zdobí,
toť trýznivý obraz doby,
třináctá komnata tichá,
zmítá nás v kruhu zas a znova,
bolestí zastaví slova,
dveře zavřít nepospíchá…

Projít chodbou do komnat…

Staví, hráze staví kolem nás…

Vstupte