Hořící kříže

O stěny kostela láme se záře,
poklidnou modlitbu kněz káže.
Nevědomost svatá sítě předla,
dokonalostí z cesty svedla.

Od Salome políbení na tvář Jana Křtitele,
Ježíšovo utrpení po zradě přítele.
Mistra Husa upálení v dýmu ohně halené,
nebeské je znamení zakalené…

…špínou těch zrádných činů, co šíří strach,
kdo má z vás božích synů na duši prach.

Nechme hořet kříže v plamenech,
zlo pod rubášem kněze pavoučí síť spřádá.
Nechme hořet kříže v plamenech,
ve jménu božím majetek a skutky žádá.

Máme strach z ranního svítání,
bojíme se Bohů vzývání.
Kdo vyřkne ortel před božím prahem,
kdo bude soudcem a zároveň vrahem.

Od Salome políbení na tvář Jana Křtitele…
… nebeské je znamení špínou zakalené…

Nechme hořet kříže…

Vstupte