bonus - Statistika

Je statisticky dokázáno,
že slunce vyjde každé ráno,
a i když je tma jako v ranci,
noc nemá celkem žádnou šanci.

Statistika nuda je,
má však cenné údaje,
neklesejme na mysli,
ona nám to vyčíslí.

Když nestvůra z úst síru pouští
a Honza na ní číhá z houští,
tak statistika předpovídá,
že příšera už neposnídá.

Statistika nuda je…

Tak vyřiďte to ctěné sani,
že záleží to čistě na ní,
jestli neukojí choutky dračí,
tak bude o hlavičky kratší.

Vstupte