Opera v plamenech

Dnešek je jen dalším dnem, kdy bloudíš divadlem,
sám a sám, očima davu nespatřen.
Náhle slyšíš melodii zítřků,
po chodbách tajemných rozléhá se dívčí smích.

Kouzla si motají svá vřetena potají,
v sobě slyšíš křik, tak prazvláštní okamžik.

Provázíš ji světem svým, světem, kde je hudba vším,
zmámená podzemním rájem kouzelným.
Náhle v tichu, v nestřežené chvíli,
strhává masku tvou, vidí tvář zohavenou.

Po třetím zvonění nastává čas loučení,
plamen v proudu řek, z potu vášně čirý vztek.

Král oheň své žádá, hoří sál, opona padá,
lidí křik zkázu doprovází, v každém z nich ten pohled zůstává.

Proud vášně tě unáší, když rozum dávno spí…

Písek všech pouští, co nic neodpouští, teď z očí vymýváš.
Své mladé tělo, co tak žít by chtělo, v podzemí zavíráš.

Král oheň své žádá…

Vstupte