bonus 1 - Omnia vincit amor

Šel pocestný kol hospodských zdí,
přisedl k nám a lokálem zní
pozdrav jak svaté přikázání:
omnia vincit amor.

Hej, šenkýři, dej plný džbán,
ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
omnia vincit amor.

Zlaťák pálí, nesleví nic,
štěstí v lásce znamená víc,
všechny pány ať vezme ďas!
Omnia vincit amor.

Já viděl zemi válkou se chvět,
musel se bít a nenávidět
v plamenech pálit prosby a pláč,
omnia vincit amor.

Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
nad lidskou láskou roztáhli plášť,
v tom kdosi krví napsal ten vzkaz:
omnia vincit amor.

Zlaťák pálí…

Já prošel každou z nejdelších cest,
všude se ptal, co značí ta zvěst,
až řekl moudrý: Pochopíš sám
všechno přemáhá láska.

Teď s novou vírou obcházím svět,
má hlava zšedla pod tíhou let,
každého zdravím větou všech vět:
omnia vincit amor.

Zlaťák pálí…

Vstupte