V žáru ohně

Nezkrotný oheň vzplanul,
valí se suchým lesem,
plazí se po stromech jako had.
Od moře vítr vanul,
stává se čirým běsem,
rozdmýchá kouř bez milosti kat.

Rudý pruh nad obzorem,
zkázu ničím nespoutá,
krvácí i srdce kamenné.
Bůh chraň tě, kdo seš živým tvorem,
zvěř hnaná do kouta
našla smrt ve žhavých plamenech.

Nekonečné dny a noci,
nepřichází z vyšší moci déšť…

V žáru ohně život plane,
zbyde jen popel a prach,
proroctví osudem dané,
budoucnost obestírá strach.
V žáru ohně život plane,
zbyde jen země spálená,
vina prokletí zůstane
ve vzpomínkách spasená.

Jiskra, když plamen zažehne,
pak vše živé spálí,
děsivé peklo rozpoutá.
Vyprahlá země na uhel,
co ještě nevychladla,
oheň je koncem života.

Nekonečné dny a noci…

V žáru ohně život plane….

Vstupte