Brána noci

Kapky deště vůni smývají,
co vysnil jsem si potají,
hledám klíč v kapsách děravých,
kráčím po schodech zbořených.

Přívaly hříchu zraňují pýchu,
vodopád snění nad krásou ženy.

Úsměvné hry našich žití,
žhavé proudící vlnobití,
myšlenka dotknout se anděla,
touha noci k ránu probdělá.

Záblesky hvězd, milostných gest,
měsíční zář odhalí tvář.

Projdem´ branou noci, na chvíli zastavíme čas,
z vůle vyšší moci zbyde to nádherné v nás.

Tajemné kouzlo souznění,
co ve třpyt hvězd se promění,
démanty po nebi rozseté,
navždy v souhvězdí zakleté.

Záblesky hvězd, milostných gest,
měsíční zář odhalí tvář.

Projdem´ branou noci, na chvíli zastavíme čas,
z vůle vyšší moci zbyde to nádherné v nás.

Vstupte