Odvahu vám všem

Plout, životem plout,
nechceš stárnout, nezeslábnout.
Mříž, dělí nás mříž,
skloň hlavu níž, seš smrti blíž.

Chladná jako z ledu, zradou opitá,
číše vína plná jedu, po okraj nalitá.

Skolená, v kolenou zlomená
za svou pravdu odvážnou,
skolená, v kolenou zlomená,
ale s hlavou vztyčenou.
Skolená, v kolenou zlomená,
neústupná před zkázou,
skolená, v kolenou zlomená…

Soud, čeká tě soud,
v sevření pout nevyhasnout.
Déšť, vše smyje déšť,
ach bože kéž, ať zemřu též…

Chladná jako z ledu, zradou opitá,
číše vína plná jedu, po okraj nalitá.

Skolená, v kolenou zlomená
za svou pravdu odvážnou,
skolená, v kolenou zlomená,
ale s hlavou vztyčenou.
Skolená, v kolenou zlomená,
neústupná před zkázou,
skolená, v kolenou zlomená…

Vstupte