Soud

Soud, soud, soud svět mými ústy svolává,
rád ponesu kříž, kříž, ten kříž
zem štědře dětem rozdává s kolébkou.

Přede mnou zvěstovalo lásku
a ráj pro lidi tisíc proroků,
však rozplynul se sen, zbyl dým
a moře rudých potoků.

Znát, znát, znát lék na tuhle dobu bolavou,
naučit se žít, žít, jen žít
a neusínat s obavou tíživou.

Já kašlu na slíbenou spásu
a ráj andělů s mečem ohnivým,
tak poraďte mi prosím jak žít
s člověčím srdcem poctivým.

Proč ve mně tluče, proč tluče, snad už se blíží
soud, soud, soud těch, co se teprv´ narodí,
chtěl bych při tom být, žít, jen žít
až proroctví se zahodí s úlevou.

Protože zvěstovalo lásku a ráj
pro lidi tisíc, tisíc, tisíc proroků,
však rozplynul se sen, zbyl dým
a moře rudých potoků.

Já kašlu na slíbenou spásu a ráj…

Znát lék, lék, lék na tuhle dobu bolavou,
naučit se žít, žít, jen žít a neusínat s obavou,
naučit se žít, žít, žít a neusínat s obavou,
naučit se žít.

Vstupte